19ก.ย.54-MOUระหว่างนักข่าวไทยและนักข่าวกัมพูชา

memorandum of Understanding between the Thai Journalists Association and Club of Cambodian Journalists

september 19, 2011

 

 

ฟังเสียงการสนทนาร่วมร่วมระหว่างนักข่าวกัมพูชาและนักข่าวไทย

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540919-seminar-thai-cambodia.mp3{/mp3remote}

 

สมาคมสื่อไทย-กัมพูชาตกลงตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข่าวสาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และสโมสรผู้สื่อข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists)  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ