บันทึกข้อตกลง-สมาคมนักข่าวฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลเวชธานี รักษาพยาบาลสมาชิกฟรี 1,500บาท ปีละ 6ครั้ง

สมาคมนักข่าวฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลเวชธานี รักษาพยาบาลสมาชิกฟรี 1,500บาท ปีละ 6ครั้ง


เมื่อวันที่ 3ก.ย. ที่ร.พ.เวชธานี ถ.ลาดพร้าว นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และดร.ชาคริต  ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทเวชธานี พับบลิค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับร.พ.เวชธานี เพื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ได้รับสิทธิพิเศษบริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี โดยสมาชิกสมาคมนักข่าวฯนำบัตรประชาชนและใบส่งตัวจากสมาคมนักข่าวฯไปใช้บริการรักษาพยาบาลที่ร.พ.เวชธานี ฟรี 1,500บาท/ครั้ง  ได้ 6ครั้ง/ปี

ทั้งนี้ นายประดิษฐ์กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้จะผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 ส.ค.2557 และถือเป็นก้าวแรกของสมาคมนักข่าวฯ ในการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพเชิงรุกแก่สมาชิกของสมาคม ซึ่งต่อไปตนจะพยายามประสานกับโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุม พื้นที่ กทม.ทั้ง 4มุมเมือง

 

 

////////////////////////////////////