คู่มือแนวทางการทำข่าวประเด็นผู้หญิง

คู่มือแนวทางการทำข่าวประเด็นผู้หญิง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง - สคส.

ตัวอย่างข่าว

รายงานการประชุม

  1. รายงานการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน 1/2547
  2. รายงานการประชุมคณะทำงาน 1/2547
  3. รายงานการประชุมคณะทำงาน 2/2547
  4. รายงานการประชุมคณะทำงาน 4/2547
  5. รายงานการประชุมคณะทำงาน 5/2547
  6. รายงานการประชุมคณะทำงาน 6/2547

ผลสำรวจความคิดเห็น

  1. บทสรุป ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง
  2. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง