กิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประจำเดือนเมษายน

ทุนการศึกษาหมดเขต ๙ เมษายน  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด19 ในรอบปัจจุบันมีนักข่าวที่ต้องกักตัวเพื่อป้องกันการรับเชื้อ จึงอนุโลมให้ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบทางอีเมล์ได้ กรุณาส่งมาทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ ๙ เมษายน 2564 เขียนหัวเรื่องว่าสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่ม >>> www.tja.or.th/ทุนการศึกษาประจำปี๒๕๖๔

.

.

รับสมัครพนักงาน ๓ ตำแหน่ง หมดเขต  ๑๐ เมษายน 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสิทธิเสรีภาพ เลขานุการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ โดยผู้สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย มาที่ E-mail:tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่ม >>> www.tja.or.th/รับสมัครพนักงาน

.

.

อบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่น ๑๒  โปรดสมัครภายใน ๑๘  เมษายน 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” (Safety Training 12)  รุ่นที่ ๑๒ ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ปิดรับสมัคร ๑๘ เมษายน 

รายละเอียดเพิ่ม >>> www.tja.or.th/อบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่น๑๒

.

.

ประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ส่งภาพได้ถึง  ๒๕  เมษายน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ชิงรางวัลเงินสดร่วมแสนบาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 

รายละเอียดเพิ่ม >>> www.tja.or.th/ประกวดภาพถ่าย