ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายรางวัล“เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) กำหนดโดย องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน” (Media Freedom is Our Freedom)  โดยมีการจัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในวงการสื่อสารมวลชนและบุคคลทั่วไป ร่วมกันส่งเสียงและแสดงทัศนะในเรื่อง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทสื่อมวลชน 2.ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้โดยการโพสต์รูปถ่ายที่สื่อให้เห็นถึง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ลงในโซเชียลมีเดียแพลทฟอร์มใดก็ได้ ดังนี้ Facebook หรือ Twitter หรือ Instagram พร้อมใช้แฮชแทก #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน และ #MediaFreedomIsOurFreedom

รางวัลประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ประเภทสื่อมวลชน  มีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจำนวน 281 ภาพ ผลการตัดสินมีดังนี้

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เอกลักษณ์ ไม่น้อย (ไทยรัฐ ออนไลน์) โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Tanachai Pramarnpanich(TNN)  โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่  Micky Fern(RAISE) และNavapong Muangsiritham (สยามรัฐ) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 5 รางวัลได้แก่  Kotcharak Kaewsurach (ประชาไท)   Pae Nt(เดลินิวส์) 2 รางวัล Suk Hengprapakorn (กรุงเทพธุรกิจ)  และ Chin Ch (PPTV) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลPopular vote ได้แก่  Sawita Poonsatien (THE STANDARD) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

และ รางวัลประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ประเภทประชาชน มีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจำนวน 93 ภาพ ผลการตัดสินมีดังนี้

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Dear Adirach โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Laila Tahe โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่  Dear Adirach และ Mu Suwannatwipa  ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชยมี 10 รางวัล ได้แก่  Karntachat Raungratanaamporn , Thikamporn Tamtiang 

Dear Adirach (2รางวัล) Laila Tahe Watcharawitwat (Instagram) Nutnaree Hengsarochai  Atiwat Silpamethanont  (2 รางวัล) และ Rahat Kijjariyapoom ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) กำหนดโดย องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงร่วมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน” (Media Freedom is Our Freedom)  โดยมีการจัดประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในวงการสื่อสารมวลชนและบุคคลทั่วไป ร่วมกันส่งเสียงและแสดงทัศนะในเรื่อง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทสื่อมวลชน 2.ประเภทประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้โดยการโพสต์รูปถ่ายที่สื่อให้เห็นถึง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ลงในโซเชียลมีเดียแพลทฟอร์มใดก็ได้ ดังนี้ Facebook หรือ Twitter หรือ Instagram พร้อมใช้แฮชแทก #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน และ #MediaFreedomIsOurFreedom

รางวัลประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ประเภทสื่อมวลชน  มีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจำนวน 281 ภาพ ผลการตัดสินมีดังนี้

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เอกลักษณ์ ไม่น้อย (ไทยรัฐ ออนไลน์) โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Tanachai Pramarnpanich(TNN)  โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่  Micky Fern(RAISE) และNavapong Muangsiritham (สยามรัฐ) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 5 รางวัลได้แก่  Kotcharak Kaewsurach (ประชาไท)   Pae Nt(เดลินิวส์) 2 รางวัล Suk Hengprapakorn (กรุงเทพธุรกิจ)  และ Chin Ch (PPTV) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,5000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลPopular vote ได้แก่  Sawita Poonsatien (THE STANDARD) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เอกลักษณ์ ไม่น้อย (ไทยรัฐ ออนไลน์) โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Tanachai Pramarnpanich(TNN)  โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่  Micky Fern(RAISE) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่   Navapong Muangsiritham (สยามรัฐ) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลPopular vote ได้แก่  Sawita Poonsatien (THE STANDARD) ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย

รางวัลประกวดภาพถ่าย “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ประเภทประชาชน มีผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจำนวน 93 ภาพ ผลการตัดสินมีดังนี้

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Dear Adirach โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000บา

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Laila Tahe โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000บาท 

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่  Dear Adirach และ Mu Suwannatwipa  ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชยมี 9 รางวัล ได้แก่ Karntachat Raungratanaamporn , Thikamporn Tamtiang Dear Adirach (2รางวัล) Laila Tahe Watcharawitwat (Instagram) Atiwat Silpamethanont (2 รางวัล) และ Rahat Kijjariyapoom ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Dear Adirach โดย  ได้รับเงินรางวัล 10,000บาท 
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ Laila Tahe โดย  ได้รับเงินรางวัล 7,000บาท 
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ Mu Suwannatwipa    ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ Dear Adirach   ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชมเชย