สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมอบสินไหมมรณกรรม ให้นางรัชดา บุญจันทร์ ภรรยา และ นายนิรัติศัย บุญจันทร์ ทายาท นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ สมาชิกอาวุโส

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางรัชดา บุญจันทร์ ภรรยา และ นายนิรัติศัย บุญจันทร์ ทายาท นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้ และในโอกาสนี้ครอบครัวบุญจันทร์ได้มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี