สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิต กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายวัฒนะชัย ยะนินทร กรรมการบริหารและเหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมฯ และนางอุษา มีชารี กรรมการบริหาร สมาคมฯ นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีดร. อำพัน วิมลวัฒนา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผู้บริหารให้การต้อนรับ
การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 24 โดยเฉพาะในสถานการ์ปัจจุบันที่การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ โลหิตไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาล