ประกาศเกียรติคุณ ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วย

ในการนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งเสด็จ   

เมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หลังถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ได้เข้าสวมกอด พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรที่รับเสด็จฯ

แม้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ภาพข่าวนี้จะมีโอกาสแตกต่างกันระหว่างช่างภาพด้วยกัน แต่ด้วยจังหวะในช่วงเวลาไม่กี่วินาที ที่ทำให้ได้ภาพข่าวนี้

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘ปลื้มปิติ’ ถ่ายโดยจิตติ จุลเวช ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่