สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับธนาคารออมสินส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงพี่น้องสื่อมวลชน

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวฯร่วมกับธนาคารออมสิน ดูแลพี่น้องสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาตัวที่บ้าน ด้วยการสนับสนุนเวชภัณฑ์ หรือยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับผู้ป่วยตามอาการ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องสื่อมวลชนก้าวผ่านสถานการณ์นี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

วิธีการรับความช่วยเหลือ 1. ติดต่อประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสิน เพื่อแจ้งความประสงค์ และแจ้งรายชื่อผู้ติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันที่ติดเชื้อด้วย 2. ลงทะเบียนตามคำแนะนำของประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสิน เพื่อเข้าสู่ระบบความช่วยเหลือ ทั้งนี้ความช่วยเหลือนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ติดเชื้อรักษาตัวที่บ้านและยังไม่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐติดต่อให้ความช่วยเหลือไป

โดยความช่วยเหลือครั้งนี้ คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการรนาคารออมสิน มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพี่น้องสื่อมวลชนสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประทศไทย จึงมีดำให้เพิ่มช่องทางความช่วยเหลือ
แก่สื่อมวลชน และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยธนาคารได้ประสานงานสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ในการดูแลสื่อมวลชนและบุคคลในครอบครัวของสื่อมวลชนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อเป็นกรณีพิเศษ

สมาชิกสมาคมฯ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ คุณเสาวณี เวียงหฤทัย (หญิง) 0818057282 คุณชินโชติ ปลัดชัย (แอ๊ว) 0969192564 คุณธารา ชาญพิชิตวนิช (เข่ง) 0895004083 คุณพิมพ์วิสาข์ ปาณิกวงษ์ (สาลี่) 0865464926และคุณณัฐชิญา สุวิบาย (กานต์) 0984194594