สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สื่อภาคสนาม-นักข่าวพลเมือง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จับมือกับมูลนิธิ Friedrich Naumann ประจำประเทศไทย เปิดตัวโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้สื่อข่าวพลเมือง ภายใต้ชื่องาน “First Meet: พบปะนอกแนวปะทะ”  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 เมษายน 2565 โดยมี วศินี พบูประภาพ อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เป็นผู้จัดการโครงการ 

วศินี กล่าวถึงที่มาของโครงการดังกล่าวว่า  “สื่อพลเมือง” (citizen journalists) มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่กลางปี 2563 ซึ่งวิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความแตกต่างไปจาก “ผู้สื่อข่าวภาคสนาม” ที่มีสังกัดตามสำนักข่าว นับเป็นมิติใหม่ในภูมิทัศน์สื่อมวลชนไทย 

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของสื่อทั้งสองประเภททำให้เกิดเป็นความไม่เข้าใจกัน หรือเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐหลายครั้งในการปิดกั้นกลุ่ม “สื่อพลเมือง” ไม่ให้เข้าพื้นที่หรือรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ  

อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าวพลเมืองและผู้สื่อข่าวภาคสนาม เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือและสรุปปัญหาร่วมกัน ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาออกแบบแผนงานการอบรมเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุมนำหรับสื่อพลเมืองที่สนใจในอนาคต 

กิจกรรมครั้งนี้จะมีขึ้น ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (รับจำนวนจำกัด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนครบอย่างน้อยสองเข็ม และต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้สื่อข่าวพลเมืองที่สนใจ สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม “First Meet: พบปะนอกแนวปะทะ” ได้ที่ลิงก์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5Cp-I2bSimaOQ9x4d4PeTKNSc4OQ2LQEVQ64ZLvDem_vySw/

กำหนดการเบื้องต้น

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน, คัดกรอง ATK สำหรับผู้ที่ไม่มีผลตรวจ ATK

10.00 - 10.10 น. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวต้อนรับ

10.15 - 10.45 น. กิจกรรมแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสื่อประเภทต่างๆ

10.45 - 11.00 น. พักเบรก

11.00 - 12.00 น. กิจกรรมสรุปปัญหาและประสบการณ์ที่พบเจอในสถานการณ์ชุมนุม

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. กิจกรรม “สภากาแฟ” พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเห็นในวงการสื่อ 

15.00 - 15.45 น. สรุปการพูดคุยแลกเปลี่ยน, กล่าวปิดงาน, จบกิจกรรม