สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ฟื้นฟูพันธมิตรกับเครือข่ายเสรีภาพสื่อสากล ‘IFEX’

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และนส.วศินี พบูประภาพ อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เข้าร่วมการหารือทางออนไลน์กับนาย Milad Monfared ผู้ประสานงานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเสรีภาพสากล หรือ “IFEX” ซึ่งมีที่ทำการอยู่ ณ ประเทศแคนาดา 

นาย Milad กล่าวว่า การหารือครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับ IFEX หลังจากห่างเหินกันไปหลายปี เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส ซึ่งกระทบต่อการเดินทางและติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของสมาคมนักข่าวฯ มาแล้วหลายชุดด้วยกัน

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมเสรีภาพสื่อ และบรรลุภารกิจต่างๆที่ทั้งสององค์กรมีจุดร่วมกัน 

ในการหารือครั้งนี้ นาย Milad ได้สอบถามและแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนจากสมาคมนักข่าวฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชน เช่น เหตุการณ์การชุมนุมและสลายการชุมนุมหลายครั้งในรอบปี 2564, ร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมองค์กรภาคประชาชน, กฎหมายหรือข้อจำกัดทางสังคมอื่นๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ฯลฯ 

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด และแสวงหาโอกาสในการทำความร่วมมือหรือกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

สำหรับ IFEX ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศแคนาดาในปี 2535 เป็นความร่วมมือของเครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ก่อตั้งรุ่นแรกด้วย ปัจจุบัน IFEX มีสมาชิกเครือข่ายกว่า 100 องค์กรทั่วโลก มีภารกิจในการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนสมาชิก