f-8-5-39_คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน (ฉบับขจัดความยากจนอย่างตรงจุด)

f-8-5-39_คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน (ฉบับขจัดความยากจนอย่างตรงจุด)

ผู้แต่ง ตู้, จ้านหยวน

สุราษฎร์ธานี : สุราษฎร์ทูเดย์

โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ พ.ศ. 2563

คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน