พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2565  จำนวน  56  ทุน ๆละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท  และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี

กรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 12 พฤษภาคม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจะโอนภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม