เชิญ “สมาชิกสมาคมฯ” สมัครเข้าอบรม เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ”

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ความสนใจในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ สมัครเพื่อเข้าอบรม "เทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุ" เพื่อเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพการเป็นสื่อมวลชนด้วยการจัดรายการวิทยุ ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของนักสื่อสารและอาชีพสื่อมวลชน

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนช่วงเวลาด้วยดีเสมอมาจาก คลื่นข่าว FM 100.5 อสมท. News Network ในการสนับสนุน "รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว" ทาง FM100.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00น. ที่มีนักข่าวภาคสนามตัวจริงเสียงจริง ซึ่งผ่านการอบรมการจัดรายการวิทยุจากสมาคมนักข่าวฯ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดรายการด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นและเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงจากภาคสนามมาถ่ายทอดในรายการไปสู่ผู้ฟัง

เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ที่สนใจการเป็นนักจัดรายการวิทยุเข้ามาเติมเต็ม เพิ่มความหลากหลายของสายข่าว มิติมุมมองใหม่ๆในเนื้อหาสาระ ประเด็นในการนำเสนอ จึงเปิดให้สมัครเข้ารบการอบรม เพื่อเป็นนักจัดรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวจำนวนไม่เกิน 10 คน โดยมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อดังนี้

  1. เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  2. เป็นสื่อมวลชนที่ยังประกอบวิชาชีพ ทั้งอยู่ในภาคสนาม หรือกองบรรณาธิการข่าว
  3. มีความสนใจและทักษะที่ตอบโจทย์ศาสตร์ของการจัดรายการวิทยุ

โดยให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 27 มิ.ย. 65 (คลิกลิงค์ที่นี่)

ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครมาเกินจำนวน 10 คน คณะทำงานนักจัดรายการวิทยุ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการอบรมในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.65 เพื่อเข้ารับการอบรมในลำดับต่อไป

ลิงค์สมัครอบรมการจัดรายการวิทยุสมาคมฯ
https://forms.gle/3LYL3BYR6bciUdSR9

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ น.         กล่าวเปิดการอบรม

โดย      น.รินี เรืองหนู     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๑๐ น.         ทำความรู้จัก รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว FM ๑๐๐.๕  MHz.

โดย      จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๐.๓๐ น.         เทคนิคการจัดรายการวิทยุยังไง ให้ตรึงคนฟังครบชั่วโมง

โดย      ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM ๑๐๐.๕  MHz.

๑๑.๓๐ น.         ถาม-ตอบ และ แจกโจทย์ทดลองจัดรายการ

                        โดย      จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๑.๔๕ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ น.         ทดลองจัดรายการวิทยุ

๑๓.๑๕  น.        วิพากษ์ผลงาน

โดย      ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM ๑๐๐.๕  MHz

          จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๔.๐๐   น.       ปิดการอบรม