ขุมทรัพย์ 6 แสนล้าน และรอยรั่วงบประมาณท้องถิ่น!? (WEB)

ข่าวหลัก: ขุมทรัพย์ 6 แสนล้าน และรอยรั่วงบประมาณท้องถิ่น!?
https://codeforthailand.github.io/2019-local-administrative-budget-and-projects/


บทสัมภาษณ์: พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส (อดีตผู้ว่าฯ สตง.) เกี่ยวกับรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง และสะท้อนการตรวจสอบงบจัดซื้อจัดจ้าง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
https://codeforthailand.github.io/2019-local-administrative-budget-and-projects/interview/


โจทย์หิน “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ใช้ไม่ได้จริง !?
https://codeforthailand.github.io/2019-local-administrative-budget-and-projects/reflection-on-our-open-data/