สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมอาลัย นางนงเยาว์ แซ่เง่า มารดา นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา  ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางนงเยาว์ แซ่เง่า มารดา นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา  ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV  โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   เป็นผู้แทนเข้าร่วม