ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลกับ TikTok

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลกับ TikTok (Creating Digital White Space by TikTok)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 14.30 น.

ณ  The District Grill Room โรงแรม Marriott Bangkok Sukhumvit 

สุขุมวิท 57 (ใกล้ BTS ทองหล่อ)

ลำดับชื่อ          ชื่อ-นามสกุล                           สังกัด

1.                     กฤตติยา โพธิ์รัศมี                    Thai Tribune 

2.                     อัฐวุฒ เหลืองสะอาด               MOJO THAI NEWS

3.                     รสวรรณ​ หงส์สุวรรณ์              Travel​ Radio

4.                     สรัญธร แก้วเวียงชัย                 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

5.                     ปิยสุดา จันทรสุข                     ดาราภาพยนตร์

6.                     ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง                       ข่าวสด

7.                     อักษร​าภัค​ พุทธ​วงษ์​                 ท็อปนิวส์​ออนไลน์​

8.                     ชนิตา​ งามเหมือน​                    เว็บไซต์​ออนไลน์​ นิวส์​ไทม์​ 

9.                     ชุติมณฑน์ วรรณารักษ์            สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

10.                   Wasinee Pabuprapap               workpointTODAY

11.                   ภูวเดช จีระพันธ์                      THE BANGKOK INSIGHT

12.                   ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม               นสพ.เมาท์มอยระยอง

13.                   ฐิวรรณภรณ์ พันธ์ดี                 ไทยรัฐทีวี (บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาส์ จำกัด)

14.                   สปัณณา มาลานิยม                  Ctv 

15.                   สุวโรจน์ สร้อยสุวรรณ์             ข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมง

16.                   ภัทรชัย​ ปรีชา​พา​นิช​                 ThaiNewsPix

17.                   บุศรินทร์ วรสมิทธิ์                  PPTV

18.                   ภักดี วีระรัตน์                          หนังสือพิมพ์สยามรัฐแผนกข่าวอาชญากรรม

19.                   ศศิภัทร อัมพวรรณ                  สำนักข่าวออนไลน์บางกอกทูเดย์

20.                   พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล             สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

21.                   ณัฐชา บุญเมือง                        สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

22.  ................ ณัฐชยา สงสุวรรณ..................ท็อปนิวส์ออนไลน์

***ผู้เข้าร่วมงานกรุณาส่งผล ATK ให้สมาคมทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ ***

กำหนดการเวิร์คชอป

‘สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลกับ TikTok’

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 14.30 น.

สถานที่: The District Grill Room โรงแรม Marriott Bangkok Sukhumvit สุขุมวิท 57 (ใกล้ BTS ทองหล่อ)

10.00 ลงทะเบียน

10.30 - 12.00 เวิร์คชอป Safety Training By TikTok

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.00 เวิร์คชอป บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

14.00 - 14.15 Q&A

14.15 - 14.30 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จบกิจกรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่านั้น และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมเวิร์คชอปในวันดังกล่าว (มีบริการตรวจ ATK)