สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับTikTok จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรม Marriott Bangkok Sukhumvit สุขุมวิท 57 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานอบรม(เวิร์คชอป) ภายใต้หัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลกับ TikTok (Creating Digital White Space by TikTok) ร่วมกับทาง TikTok เพื่อให้สื่อมวลชนทำความรู้จักและเข้าใจ TikTok และจะได้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รู้จักวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนและหลีกเลี่ยงการถูกคุกคามต่างๆ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวน 21 คน

ทั้งนี้ TikTok ย้ำจุดยืนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัล และมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนชุมชนที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านคนต่อเดือน ภารกิจของ TikTok คือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และนำความสุขมาให้กับทุกคน นโยบายด้านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย การอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน การรายงานความโปร่งใส รวมถึงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลแก่ผู้ใช้ ผ่านการผลักดันแคมเปญ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

Rinlita Akaratulyaphat Community Management Lead, TikTok (ซ้าย) และ ธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ขวา)

ล่าสุด TikTok ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีขาวในโลกดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมผลักดัน
ให้เป็นวาระแห่งชาติ เริ่มต้นโดยจับมือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวิร์คชอป Creating Digital White Space by TikTok ให้แก่สื่อมวลชนสมาชิกสมาคมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนและหลีกเลี่ยงการถูกคุกคามต่างๆ โดยสรุปประเด็นสำคัญจากกิจกรรมดังนี้

จุดประกายสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัลด้วยความรู้ความเข้าใจ

TikTok ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทุกคน ผ่าน 4 P ได้แก่ Policiesหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนซึ่งเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ Practices การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและ
ทีมดูแลปฏิบัติงานเพื่อตรวจจับและจัดการเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน Productฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับความเป็นส่วนตัวของบัญชี ความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย และ Partner การร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกและในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในส่วนหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนที่ TikTok เน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ นโยบายความปลอดภัยของผู้เยาว์ นโยบายการกระทำผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม และนโยบายการเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศในผู้ใหญ่ 
โดยถ้าถูกตรวจพบหรือมีการรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน จะมีการจัดการเนื้อหาตามลำดับชั้นตอน ตั้งแต่ ลดโอกาสในการค้นพบรวมถึงเปลี่ยนเส้นทางผลการค้นหา การแบนชั่วคราวหรือถาวร ไปกระทั่งการรายงานต่อหน่วยงานทางกฎหมาย เป็นต้น

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงนโยบายตลอดจนเจาะลึกไปถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะปูพื้นฐานไปสู่การสร้างชุมชนที่ปลอดภัยได้

สร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล เริ่มต้นง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

สำหรับ TikTok แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่คอนเทนต์ถูกสร้างจากผู้ใช้ หรือ User-generated content แต่ TikTok ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมและดูแลได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 

  • Account setting การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยตั้งค่าหรือกำหนดวามเป็นส่วนตัว รวมถึงการแสดงตัวตนต่อสาธารณะด้วยขึ้นตอนที่เข้าใจง่ายทำได้ด้วยตัวเอง 
  • Content controls เครื่องมือจัดการความเห็น ตลอดจนการกำหนดได้ว่าใครสามารถโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมกับคอนนเทนต์ที่ครีเอทขึ้นมาได้ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการใช้งานได้ด้วยตัวเอง ทั้งในด้านสุขภาวะทางดิจิทัล การจัดการเวลาการใช้งานหน้าจอ หรือดูแลการใช้งานของเยาวชนในครอบครัวด้วย Family Pairing
  • Community controls การควบคุมเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการวิดีโอที่เห็นบน TikTok รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ มีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในแพลตฟอร์ม โดยสามารถรายงานเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยง หรือละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนได้ด้วยตัวเองเช่นกัน

ขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้าง Digital White Space 

การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ TikTok ให้ความสำคัญ ซึ่งสื่อมวลชนผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรายงานข้อเท็จจริง สามารถส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วยวางรากฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ด้วยความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ บน TikTok เมื่อรวมกับความคิดสร้างสรรค์จากเหล่าครีเอเตอร์ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ จึงจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นพื้นที่ปลอดภัยทางดิจิทัลให้เป็นวาระระดับชาติได้อย่างแท้จริง

TikTok ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเชิงรุกในด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นแผนที่จะจัดกิจกรรม workshop ที่จะขยายไปในวงกว้าง ทั้งในกลุุ่มครีเอเตอร์ ผู้ใช้ และสื่อมวลชน ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการปลุกจิตสำนึกและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลในโรงเรียนทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมด้านความปลอดภัยจาก TikTok ได้เร็วๆ นี้