ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Workshop“โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: Media Entrepreneur Workshop 101”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

“โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: 

Media Entrepreneur Workshop 101”

วันศุกร์-อาทิตย์ที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  

ณ โรงแรม Siam@Siam เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่  ชื่อ - นามสกุลสังกัด
จิตรลดา ศรีสุรักษ์พลังปลวก
จิรพรรณ บุญหนุนThai-SMEs.com
ชาลินี ทองยศทะลุฟ้า
ทนุชูพงษ์ วิชิตพงษ์โรงพิมพ์มวลชน
ศุภบงกช โวล์คเมอร์บ้านเรียนฟีนิกซ์
นพดล นิยมไทยนสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์
นราธิป ทองถนอมbackpackjournalistTPBS
ระพีร์ ปิยจันทร์สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว /สื่อมวลชนพอเพียง กอ.รมน.
ธทรง อัศวเสนาสหภาพแรงงานสื่อไทย / อู่ข่าวอู่น้ำ ภาพยนตร์ จำกัด
ประสาร ประดิษฐ์โสภณเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
ประไพ​แก้ว​ เพ็ญ​สิน​ปลายพระยา​นิวส์​ทีวี​ออนไลน์​
ปรัชญา บูรณศิริศักดิ์สำนักข่าว Politicital24
พริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์อิสระ
ภาวิณีย์ เจริญยิ่งนสพ.ข่าวสด
เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูลมูลนิธิดรีมลอปเม้นท์
วรรณิดา อาทิตยพงศ์อิสระ
วรรพร หุตะโกวิทLanner
วินัย ดิษฐจรอิสระ
ศศิภัทร อัมพวรรณเว็บไซต์ kitdeenews
สยมภู เลิศกิจพิภพกุลKanmuang.com
สัชฌุกร เบ้าทองสเปคเตอร์ อีสปอร์ต
อรรถภูมิ อองกุลนะกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
อร​วรรณ​ จิตร​รัมย์​อิสระ
อัฐวุฒ เหลืองสอาดMOJO THAI NEWS