สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก สปป.ลาว จำนวน 7 คนนำโดยนายสะหวันคอน ราชมนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสมาเยือนไทยระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือถึงความร่วมมือต่างๆที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ

เช้าวันนี้ (14 ก.ย 2565) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดงานสัมมนาความร่วมมือกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวที่สมาคมนักข่าว นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ และนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายสะหวันคอนกล่าวชื่นชมสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ที่มีความเอาใจใส่ในการรายงานข่าวต่อกัน โดยเฉพาะการรายงานข่าวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเทศลาวในด้านการพัฒนาการลงทุน ตนเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองสมาคมมีมากขึ้น เป็นผู้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สื่อสารให้คนทุกคน คัดสรรข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกัน“สื่อมีความสำคัญมาก ผู้เขียนผู้รายงานต้องมีความเข้าใจก่อน ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่สามารถสื่อให้คนเข้าใจได้”

นายสะหวันคอนกล่าวประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่าเวทีนี้เป็นเวทีพบปะที่มีความสำคัญสร้างความใกล้ชิดกัน และสามารถสื่อสารได้หลายช่องทางเป็นไปตาม MOU ของทั้งสองฝ่าย มีการประสานงานกันร่วมมือกันเป็นอย่างดีและสร้างความเข้าใจกันในทุกระดับ“เรามีหน้าที่ส่งต่อสิ่งที่เราได้ทำให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้าใจผลประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต สันติภาพ ความสงบสุข การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นหน้าที่หนึ่งของสื่อมวลชนทั้งสองประเทศ” นายสะหวันคอนกล่าว
เขากล่าวว่าสิ่งที่เราพยายามมานานเรื่องความไม่เข้าใจกันทางด้านภาษา การสื่อสารและการให้ความเห็นกลับมา เราจะพยายามสื่อสารให้ดีขึ้น หาทางร่วมมือกัน นอกจากนี้นายสะหวันคอนยังได้ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทยในลาวที่ได้ความสำคัญกับการเยือนไทยในครั้งนี้และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูตมาร่วมดูแลคณะให้ประสบผลสำเร็จ

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์