สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรประมงและนวัตกรรม EEC

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อัคราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์  นำคณะสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรประมงและนวัตกรรม EEC  ในพื้นที่ภาคตะวันออก  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืนดังนี้

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยนางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนลาวจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว  ซึ่งนำโดยนายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว โดยมีนายสูนทอน คันทะวง รองประธานสมาคมฯ นายวิไล มะนีลัด รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาว นายวันนะสิน สิมมะวง รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่ง สปป.ลาว นายทองลิด เหลี่ยมไซยะจัก ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม นายบุนทอง กองมะนี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Vientiane Times และนางมะโนลี แก้วคุนบอลิสัก พนักงานผู้ช่วยงานห้องการบริหารของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และผู้ประกาศข่าวจากวิทยุแห่งชาติลาว   เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางศิรารัตน์  คณะเมฆ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ  บรรยายพร้อมฉายสไลด์ให้คณะทราบประวัติความเป็นมาและกิจกรรมของโครงการ  โดยภารกิจหลักก็คือการพัฒนาเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเล เพื่อฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในฝั่งชายทะเล

หลังจากรับฟังบรรยายสรุปแล้ว  คณะได้ไปเยี่ยมชม งานเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  ได้ชมการเพาะเลี้ยงปูม้า  หอยหวาน  หอยชักตีนและได้ซักถามถึงระบบการบริหารจัดการ  ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับ  โดยคณะสื่อมวลชน สปป. ลาวให้ความสนใจถึงแนวคิดการอนุรักษ์ตั้งแต่ป่าไปยังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อไปประยุกต์ใช้กับการประมงน้ำจืดต่อไป

จากนั้นนายเทอดพงษ์  สุทธิอาภาพงษ์ หรือลุงเทอด หัวหน้างานวิชาการเกษตร  พาคณะชมวนะเกษตรชายฝั่งทะเล  ทั้งนี้ สื่อมวลชนจาก สปป.ลาว ให้ความสนใจโครงงานด้านเกษตรเป็นพิเศษ  อาทิการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อผลิตอาหารสัตว์และเป็นปุ๋ย  หรือการใช้เตาความร้อนสูงถึง 5,000 องศาเผาถ่านไม้ให้บริสุทธิ์เป็นต้น

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะผู้แทนสื่อมวลชนลาวจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (โครงการวังจันทร์วัลเล่ย์  จังหวัดระยอง) โดยบริษัท ปตท.จำกัด โดยมีนายอนุรักษ์  วงศ์เรือน ผู้จัดการทั่วไปงานก่อสร้างและวิศวกรรมของวังจันทร์วัลเล่ย์ ให้การต้อนรับคณะในอาคาร Intelligent Operatio Center (IOC)  นำชมวีดิทัศน์และสไล้ท์ และบรรยายประกอบ  โดยเฉพาะด้านเมืองอัจฉริยะ    จากนั้นนำชมห้องคอนโทรลซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมเมืองอัจฉริยะทั้งเมือง  ก่อนนำคณะขึ้นรถ EV BUS เยี่ยมชมโครงการ

นายสะหวันคอนกล่าวว่า เป็นความคิดที่ดีที่มีการวาง Concept ใหม่เป็นเมืองทันสมัยด้วยการทำไปปรับปรุงไป  และพื้นที่ก็เอื้ออำนวยให้ขยายเป็นเมืองใหญ่ในอนาคต

"ขอแสดงความชมเชย (ชื่นชม) และได้เรียนรู้จากโครงการนี้  ขอขอบใจ"  ประธาน สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวกล่าว

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันของการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ กทม. ไปยังจังหวัดจันทบุรีและระยองนี้  ทางคณะสื่อมวลชน สปป.ลาวยังได้สัมผัสกับ บรรยากาศชายทะเลภาคตะวันออก  เข้าพักโรงแรมที่พักติดชายหาดและได้ลิ้มชิมรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลหลากหลายชนิด  รวมทั้งได้จับจ่ายของซื้อแห้ง  ของฝากจากทะเลเพื่อนำกลับไปฝากญาติพี่น้องเป็นที่ชื่นชมยินดี