สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมประเทศจีนเปิดการอบรมหลักสูตรเรียนภาษาจีนเบื้องต้น (ไม่มีพื้นฐาน)

ขอเชิญชวนนักข่าวที่ประสงค์จะเข้าอบรมตอบสำรวจว่าสะดวกเรียนช่วงเวลาไหนตามลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง (ช่วงไหนมีผู้แจ้งความประสงค์ 15 คนขึ้นไปจึงเปิดการอบรมได้)

เงื่อนไขการเข้าอบรมคือ 1.ค่ามัดจำ 2,000 บาท ( ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 12 ครั้งใน 15 ครั้ง) 2. เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  ติดต่อกัน 15 สัปดาห์คาดว่าจะเปิดการอบรมได้ประมาณกลางเดือนพ.ย. ถึงต้นธ.ค.นี้