ฝ่ายสิทธิ์ TJA เตรียมยื่นหนังสือ ‘ผบ.ตร.’ กรณีสื่อบาดเจ็บในเหตุปะทะ 18 พ.ย.


สืบเนื่องจากกรณีสื่อมวลชนภาคสนามได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่ม “ราษฎรหยุด APEC” กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ตามที่ได้ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนหลากหลายสำนักแล้วนั้น 

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2565 นายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ ได้ประชุมในวาระเร่งด่วนเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวและหารือเกี่ยวกับมาตรการในลำดับต่อไป โดยมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อเล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ ด้วยตนเอง

นายธีรนัยกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบว่าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีลักษณะขาดความยับยั้งชั่งใจ สุ่มเสี่ยงเป็นการคุกคามสื่อมวลชนหน้างาน ไม่เป็นไปตามหลักยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนของตำรวจเอง และไม่เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอีกด้วย ส่งผลให้มีสื่อมวลชนภาคสนามบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้เสียหาย 

ดังนั้น ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ จะมีการยื่นหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อสื่อสารปัญหาที่ได้รับทราบมาไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรง และเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเร็ว สำหรับรายละเอียดการยื่นหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา และสถานที่ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯจะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไป 

นายธีรนัยกล่าวด้วยว่า สื่อมวลชนภาคสนามที่ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ซึ่งประสงค์จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีทนายความหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถติดต่อมายังฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ เพื่อขอความช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีให้แก่ผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อมวลชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สื่อมวลชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือดังกล่าว กรุณารวบรวมรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมด้วยหลักฐาน เช่น ภาพ คลิปวิดิโอ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ และส่งข้อมูลมายังฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com (กรุณาเขียนระบุในหัวข้ออีเมลล์ว่า) “เรียน ฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ” 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

สรุปสถานการณ์ สื่อบาดเจ็บจากเหตุตร.ปะทะ ‘ม็อบ APEC’ 

ฝ่ายสิทธิ์ TJA จี้ตรวจสอบกรณีนักข่าวบาดเจ็บ ในเหตุการณ์ ‘ม็อบ APEC’

2 สมาคมนักข่าวฯ เซ็น MOU “สภาทนายความฯ” ความช่วยเหลือด้านคดีและงานวิชาการ