สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯรับสมัคร “จนท.ประสานงาน – เฝ้าระวังเสรีภาพสื่อ”


รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ (Press freedom officer) 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นแนวโน้มของประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพที่มีจำนวนเหตุการณ์และความซับซ้อนมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องขยายศักยภาพของสมาคมฯ ในการติดตามและประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

จึงขอเขิญชวนผู้สนใจสมัครงานตำแหน่ง  "เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ" จำนวน 1 อัตราโดยตำแหน่งงานดังกล่าวจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อของ สมาคมฯ เพื่อบรรลุภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อมวลชน

ตำแหน่งงานนี้เหมาะกับผู้ที่มีความสนใจวงการวิชาชีพสื่อมวลชน สิทธิเสรีภาพและการแสดงออก ตลอดจนประเด็นปัญหาและความท้าทายในมิติต่างๆ ที่สื่อมวลชนพบเจอในยุคปัจจุบัน

ภารกิจ

1. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชน โดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ 

2. ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อมวลชนที่ควรทราบ

2. ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่สื่อถูกคุกคาม

3. ประสานงานกับพันธมิตรองค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆ และองค์กรด้านสิทธิที่เกี่ยวข้อง

4. รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานด้านสิทธิเสรีภาพ และการปฏิรูปสื่อ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่วมรับฟังงานเสวนาและสรุปประเด็น , สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. มีความกระตือรือร้น สนใจ และเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

2. สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเดินทาง พบปะพูดคุยและทำความรู้จักกับผู้คน สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลได้ทุกระดับ 

4. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ เข้าใจความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานและวางตัวได้อย่างเป็นกลาง

5. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. หากมีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุและเพศ

สวัสดิการ 

ลักษณะการจ้างเป็นสัญญาจ้าง ต่ออายุทุก 3 ปี 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท 

สวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันสังคม, เงินสะสมพนักงาน, ประกันสุขภาพ, ค่าตอบแทนทำงานวันหยุดและค่าทำงานล่วงเวลา 

โอกาสในการเข้าร่วม workshop, training courses และ programs ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสื่อมวลชน

ส่ง CV และจดหมายแนะนำตนเองมาที่tjareporter@gmail.com (กรุณาส่งเป็นไฟล์ PDF ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป