บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๘ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นันท์นิชา จิตต์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๘ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ วัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯและวรพล เพชรพิสุทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕