ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และภาพข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์  รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565   โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าว ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.  ณ   ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2565 มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ดังนี้  

1.ตีแผ่ขบวนการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงนับพันล้าน (นสพ.ไทยรัฐ)

2. เปิดโปงโครงการก่อสร้างรัฐ ผลาญงบประมาณแผ่นดิน ปล่อยทิ้งร้าง-สร้างมาราธอน (นสพ.เดลินิวส์)

3. ปกปิดโรคASF  “อหิวาต์ฯ สุกร” บานปลายทำหมูเถื่อนทะลักไทย (นสพ.เดลินิวส์) 

ตีแผ่ขบวนการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงนับพันล้าน ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2565 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ตีแผ่ขบวนการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุงนับพันล้าน ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

ผลการตัดรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภทข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565  ซึ่งจัดการประกวดขึ้นเป็นปีที่ 2  คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน  33  ข่าว จาก 7 องค์กรสื่อ มีผลงานข่าวเข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน ได้แก่ 

1.ตามคืนทรัพย์สิน 600 ล้าน ยักยอกเงินครั้งมโหฬารในสหกรณ์ออมทรัพย์เกษตร (สำนักข่าวอิศรา) 

2.อย่าไว้ใจงานวิชาการ!” – บทเรียนจากรายงานศึกษาผลกระทบควบรวมทรู-ดีแทคในมือ กสทช. (The101.world) 

3. น้องน้ำแข็ง: ความตายของเด็ก 8 ขวบ ที่บอกให้เราเตรียมรับมือความสูญเสีย  (The MATTER)  

4. เปิดงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ปี 66 รายละเอียดตามเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบฯ พบราว 3.47หมื่นล้าน (ประชาไท prachatai.com) 

5. Investigative: ฉีกหน้ากาก IO เลือกตั้งผู้ว่าฯ แหวกลึกถึง IO การเมืองระดับชาติ (The101.world)

ตามคืนทรัพย์สิน 600 ล้าน ยักยอกเงินครั้งมโหฬารในสหกรณ์ออมทรัพย์เกษตร”  โดย กองบรรณาธิการสำนักข่าวอิศรา

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวจากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565 มีผลงานข่าวได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงานข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ผลงานข่าว “ตามคืนทรัพย์สิน 600 ล้าน ยักยอกเงินครั้งมโหฬารในสหกรณ์ออมทรัพย์เกษตร”  โดย กองบรรณาธิการสำนักข่าวอิศรา ได้รับโล่และเงินรางวัล50,000 บาท

อย่าไว้ใจงานวิชาการ!” – บทเรียนจากรายงานศึกษาผลกระทบควบรวมทรู-ดีแทคในมือ กสทช.” โดย กองบรรณาธิการThe 101.world

ส่วนผลงานข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานข่าว อย่าไว้ใจงานวิชาการ!” – บทเรียนจากรายงานศึกษาผลกระทบควบรวมทรู-ดีแทคในมือ กสทช.” โดย กองบรรณาธิการThe 101.world และผลงานข่าว 

น้องน้ำแข็ง: ความตายของเด็ก 8 ขวบ ที่บอกให้เราเตรียมรับมือความสูญเสีย”  โดย กองบรรณาธิการ The MATTER

น้องน้ำแข็ง: ความตายของเด็ก 8 ขวบ ที่บอกให้เราเตรียมรับมือความสูญเสีย”  โดย กองบรรณาธิการ The MATTER   ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ มีจำนวน 109 ภาพ จาก 9องค์กรสื่อ  คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 4 ภาพ ดังนี้   

 1.แว้นลุยน้ำ          ถ่ายโดยนายรชานนท์ อินทรักษา (PPTV Online) 

2. เพื่อนมนุษย์       ถ่ายโดยนายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ (spacebar) 

3. กิจปฏิบัติ           ถ่ายโดยนายชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช (สำนักข่าวไทย อสมท)  

4. ส่งเด็กๆ             ถ่ายโดยนายชิน ชมดี (PPTV Online)

เพื่อนมนุษย์ ” ถ่ายโดย นายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ Spacebar

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565 มีผลงานภาพข่าวได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงานภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ภาพข่าว “เพื่อนมนุษย์ ” ถ่ายโดย นายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ Spacebarได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท

“แว้นลุยน้ำ” ถ่ายโดย นายรชานนท์ อินทรักษา PPTV Online 

ส่วนภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ภาพข่าว “แว้นลุยน้ำ” ถ่ายโดย นายรชานนท์ อินทรักษา PPTV Online 

“กิจปฏิบัติ” ถ่ายโดยนายชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช สำนักข่าวไทย อสมท 

และภาพข่าว “กิจปฏิบัติ” ถ่ายโดยนายชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช สำนักข่าวไทย อสมท  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ มีจำนวน 27 ภาพ จาก 2 ฉบับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดพิจารณาแล้วเห็นว่าในปีนี้ไม่มีผลงานใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชย

สำหรับผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  15 ชิ้นจาก 9 สังกัด

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565 มีผลงานข่าวได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่“ซีรีส์โครงการผันน้ำยวม” ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ - Thai PBS  ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ “การเดินทางไกล 1,079 กิโลเมตรเพื่อทวงคืนน้ำพริกปลาทู”  โดย HaRDstories   และข่าว “ไอ้โง่ ความเงียบ สันดอนทราย และความตายของอ่าวปัตตานี ภายใต้ชื่อ ‘พสกนิกรรอบอ่าวสู่สันติสุข’โดย Way     ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีนายนายภานุมาศ สงวนวงษ์  ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย