รายชื่อสมาชิกใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยให้สมาชิกสมัครใหม่มาแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่จำนวน 48 คน แบ่งเป็นประเภท สามัญสมาชิกจำนวน 41 คน และวิสามัญสมาชิกจำนวน 7 คน