กงสุลไทย ณ นครคุนหมิง เตือนหญิงไทยต้องศึกษาข้อมูลรอบด้านก่อนมาแต่งงานในจีน

            สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “มองจีนยุคใหม่ สิ่งที่สื่อไทยควรรู้”รุ่นที่ 5 นำคณะนักข่าวกว่า  20 คน เดินทางไปยังนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อไปศึกษาดูงานด้านการแก้ปัญหาความยากจน การค้าชายแดนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

            

ในการพบปะกับคุณภาวีวรรณ นรพัลลภกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง  และคณะ นอกจากการแลกเปลี่ยนประเด็นภารกิจของฝ่ายต่างประเทศไทยเพื่อประสานงานด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและมิติอื่น ๆ แล้ว สถานกงสุลฯ ยังมีภารกิจสำคัญคือการดูแลงานด้านความมั่นคงชายแดนรวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของคนไทย  เนื่องจากยูนนานเป็นพื้นที่ติดกับหลายประเทศเพื่อนบ้าน   จึงยังคงพบปัญหาหลายประการ  เช่นมีคนไทยหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือพำนักอาศัยจนเกินกำหนดวีซ่า กระทำความผิดจนต้องโทษในคดีต่าง ๆรวมทั้งยาเสพติด แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือกรณีหญิงไทยมาแต่งงานกับชาวจีนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน  เมื่อการใช้ชีชิตไม่เป็นไปดังความคาดหวัง จนต้องขอรับความช่วยเหลือจากสถานกงสุล

            “ขอให้หญิงไทยหรือผู้ที่ต้องการเดินทางมาอยู่ต่างประเทศ หรือแต่งงานกับคนต่างชาติ ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เตรียมความพร้อมมาล่วงหน้า  เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมทั้งต้องมีทักษะทางภาษาอย่างน้อยเป็นเบื้องต้น เพราะจำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่มาเผชิญโชคเอาข้างหน้าซึ่งเป็นความเสี่ยงมาก ๆ ต้องรู้ว่าแต่งเป็นสะใภ้เข้ามาในครอบครัวคนจีนแล้วก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ของคนทั้งบ้าน ”

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า  มีกรณีหญิงไทยถูกหลอกมาแต่งงาน หรือมีการสมรสผิดกฎหมาย บางคนเข้ามาอย่างถูกต้อง แต่พูดภาษาจีนไม่ได้ หรือถูกจำกัดอิสรภาพ  กักขังหน่วงเหนี่ยว จนต้องหาทางติดต่อมายังสถานกงสุล เพื่อให้เป็นล่ามและความช่วยเหลือ ดังนั้น เมื่อเดินทางมาถึงประเทศจีนแล้วต้องเปลี่ยนวีซ่าให้ถูกต้อง มีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อได้หากมีเหตุฉุกเฉิน  ต้องเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัวเอง ลงทะเบียนกับสถานทูตไทย เพื่อให้รู้ว่าพักอยู่ที่ไหน ติดต่อได้อย่างไร และต้องรู้สิทธิของตัวเองที่พึงมี  

ปัญหาสัดส่วนจำนวนประชากรชาย – หญิง  ที่ไม่สมดุลกันอันสืบเนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีนที่ใช้มาอย่างยาวนานหลายสิบปี   ครอบครัวยังนิยมมีลูกชายมากกว่าลูกสาว   ทำให้สาวจีนมีจำนวนคนน้อยกว่าผู้ชาย จึงมีอำนาจในการเลือก)ฏจึงต้องนำเข้าหญิงสาวต่างชาติมาแต่งงานด้วย เช่น เวียดนามและไทย