ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมเซฟตี้ ๑๒“การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่ต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง การเข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ทั้งจากน้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว สึนามิ เพลิงไหม้รุนแรง หรือตึกถล่ม รวมถึงวิธีการตรวจสอบและจัดการกับข่าวปลอม หรือ Fake News

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ มอนโทโรรีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤต สาธารณภัยและภัยพิบัติทางน้ำ ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าว และ ๔.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขอเชิญสื่อมวลชนอายุไม่เกิน ๔๕ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th หรือลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง https://forms.gle/kT65B5S7xMqLD1779