TJA ผนึก LJA จัดเวิร์คช็อป “Training the Trainers”
ให้สื่อฯสปป.ลาว

นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว (LJA) และกรมประชาสัมพันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Training the Trainers” ให้กับสื่อมวลชนจากสปป.ลาว จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

โดยที่มาของการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อ เกิดผู้เล่นใหม่ ที่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ทำให้องค์กรสื่อมวลชนต้องปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็วและครบถ้วนรอบด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข่าวสารในหลากหลายแพลตฟอร์ม

การนำเสนอข่าวมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและได้ความสนใจจากผู้บริโภคสื่อในแพลตฟอร์มที่หลากหลายจึงเป็นความท้าทายที่องค์กรสื่อทั่วโลก รวมทั้งใน สปป.ลาวจะต้องตระหนักและ จำเป็นต้องเตรียมการสร้างบุคคลากรให้สามารถรองรับกับภูมิทัศน์สื่อและความพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารจของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และกรมประชาสัมพันธ์ จึงร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Training the Trainers” สำหรับสื่อมวลชนลาว ขึ้นเพื่อให้องค์กรสื่อมวลชนใน สปป.ลาว สามารถพัฒนาบุคคลากรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความรู้ และทักษะในการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านข่าว ให้เข้าใจกระบวนการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลากรด้านข่าว และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาชีพระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนลาวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหาการอบรมที่สื่อฯสปป.ลาวได้เรียนรู้ ประกอบด้วย 1. กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรม 2. การบริหารจัดการการฝึกอบรม 3. การร่างหลักสูตรและการกำหนดหัวข้อในการฝึกอบรม 4. เทคนิคการบริหารจัดการการฝึกอบรม 5. เทคนิคการใช้เครื่องมือประกอบการสอนและวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ
และ 6. การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้ง 12 คนจากสปป. ได้ทำการนำเสนอผลงานจริง ให้กับนักศึกษาสปป.ลาว ที่ศึกษาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับฟังและมีข้อเสนอแนะกับผู้เข้าอบรมอย่างตรงไปตรง พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมสวนนงนุชแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพัทยา และเยี่ยมชม 7-11 Flagship Store เมืองพัทยา โดยมีผู้บริหารจาก CP All ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก โดย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสายการบินแอร์เอเชีย

คณะวิทยากรประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและที่ปรึกษา สมาคมฯ (ประธานโครงการ) นายวัศยศ งามขำ ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ (หัวหน้าโครงการ) นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช
อดีตผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง บรรณาธิการข่าวดิจิทัล ฐานเศรษฐกิจ และเลขาธิการสมาคมฯ และนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และอดีตนายกสมาคมฯ