ฝ่ายสวัสดิการฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ ชมความงดงามงานศิลป์ชั้นสูงสำคัญของแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

นางผุสดี คีตวรนาฎ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ ร่วมกับนายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำนักข่าวผู้อาวุโส 15 คน ศึกษาดูงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


โดยมีคุณพัสตราภรณ์ แดงเทศ รอง ผอ.สถาบันสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่เป็นการรวบรวมผลงานของช่างสถาบันสิริกิติ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมผลงานตั้งแต่เริ่มทำในระยะแรกๆ จนถึงผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก (Masterpiece) ที่ช่างสถาบันสิริกิติ์รังสรรค์อย่างพิถีพิถันด้วยสองมือลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน ไม่มีแบบ ไม่มีพิมพ์ ไม่มีหุ่น ผลงานบางชิ้นใช้เทคนิคที่มีรากฐานจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา และหลายชิ้นถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัว ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากจน ไม่มีที่ทำกินเกือบ 400 ชีวิต เมื่อครั้งเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ ทรงจัดหาครู และชาวบ้านที่มีฝีมือดีมาถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ จากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะเริ่มต้นจากศูนย์ใช้ความวิริยะอุตสาหะพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์


นายวัฒนะชัย กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการนำนักข่าวผู้อาวุโส 15 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ ผลงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ซึ่งชั้นล่างจะจัดแสดง ปีกแมลงทับ หมู่เรือพระที่นั่งจำลองจากขบวนเรือพระราชพิธี เครื่องเงินเครื่องทอง ผลงานแกะสลักไม้ขนาดใหญ่ ส่วนชั้น 2 มีฉากปักไหมเรื่อง “อิเหนา” ขนาดใหญ่เหมือนจอภาพยนตร์ โดยจะมีการปักไหมน้อยไว้ทั้ง 2 ด้าน และยังเป็นเรื่องราวของป่าหิมพานต์อีกด้านหนึ่ง


สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของช่างจากสถาบันสิริกิติ์ที่พัฒนาชาวบ้านผู้ยากไร้ให้กลายเป็นช่างฝีมืองานศิลปะชั้นสูงอันล้ำค่าที่สวยงามหาชมได้ยาก และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งนักข่าวผู้อาวุโสที่เข้าร่วมชมงานครั้งนี้ต่างกล่าวด้วยความรู้สึกว่าทุกชิ้นเป็นหัตกรรมขั้นสูง สร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่มาก และต้องใช้ความประณีต อดทนถ่ายทอดฝีมืออกมาได้อย่างงดงาม นับว่าเป็นสิ่งล้ำค่าที่ควรอนุรักษ์ และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมงานช่างศิลป์โบราณให้อยู่คู่ประเทศไทย


นางผุสดี กล่าวว่า ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่2 ด้วยความรู้สึกประทับใจกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินที่ได้รวบรวมงานหัตถกรรมอันล้ำค่าจากช่างฝีมือต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นแรมปีกว่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้น เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เพื่อให้คนไทย และคนต่างชาติ ได้มาสัมผัสกับความงดงามในงานศิลปะชั้นสูงนี้ และอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเยี่ยมชมมากๆ จะได้ช่วยกันอนุรักษ์งานด้านศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่านี้ไว้ตลอดไป