ขอเชิญร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ 18  หัวข้อ แนวโน้มใหม่และเทคนิคในโลกคอนเทน – New Trend New Tech in Content Industries

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าว นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ 18   หัวข้อ แนวโน้มใหม่และเทคนิคในโลกคอนเทน - New Trend New Tech in Content Industries  ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ชั้น16 ห้องAuditorium อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐถาพิเศษ หัวข้อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จะมีส่วนสนับสนุนคอนเทนอินดัสตรีอย่างไร โดย ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ  “แนวโน้มใหม่และเทคนิคในโลกคอนเทน - New Trend New Tech in Content Industries” วิทยากรประกอบด้วย คุณชัชวาล สังคีตตระการ      นักวิจัย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. คุณจุมพล ลิขิตวงศ์ Strategic Planning Associate Director, MBCS Thailand  คุณเชาวลิต รัตนกรไกรศรี    ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภัทราวดี   ธีเลอร์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์       

.

ปิดท้ายด้วยการ แยกห้องฝึกปฏิบัติ  JR Tech จำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย  ห้องที่ 1 เครื่องมือ การค้นหาข้อมูล งานเขียน และรวบรวมข้อมูล (Monitor) และตรวจสอบข่าวสาร (Factcheck)  โดยมีคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล  ผู้ก่อตั้ง บ. Brand Baker Co., Ltd. เป็นวิทยากร ห้องที่ 2 เครื่องมือ สร้างเครือข่าย ดาต้า สร้างผู้ติดตาม (แฟน)  โดยมีคุณณัฐพล ม่วงทำ  เจ้าของแฟนเพจ "การตลาดวันละตอน” เป็นวิทยากร และห้องที่ 3 เครื่องมือ เทคโนโลยีในการเพิ่มรายได้ โดยมีดร. เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ผู้สร้าง Mandala AI  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด  เป็นวิทยากร

.

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/tja-symposium2566  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดวัน จะได้รับเกียรติบัตร