ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567”  สำหรับบุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยสมัครผ่าน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทุนการศึกษานี้จะคัดเลือกผ่านการสร้างสรรค์คลิป Tiktok ภายใต้แนวคิด “กตัญญูทำได้ทุกวัน” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2567 ประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

.

คุณสมบัติสื่อมวลชน (ผู้ปกครอง)

เป็นสมาชิกองค์กรสื่อและยังปฏิบัติหน้าที่สื่อ โดยได้รับการรับรองจากสมาคมนักข่าวฯ หรือ ต้นสังกัด

คุณสมบัติบุตรของสื่อมวลชน

บุตรผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ มีความประพฤติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 

เงื่อนไข

  • 1 ครอบครัว สามารถขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านั้น โดยเลือกสมัครผ่านสมาคมฯ ที่สังกัด
  • ผู้ได้รับทุนต้องมาแสดงตนในวันรับมอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง
  • ผู้ได้รับทุนและบุตร ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในโครงการที่เครือซีพีจัดขึ้น*

หลักเกณฑ์การพิจารณา

  • คลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าความกตัญญู ภายใต้แนวคิด “กตัญญูทำได้ทุกวัน” เป็นคลิปใหม่ ไม่ซ้ำหรือลอกเลียนแบบ ไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน หรือเผยแพร่ทางสื่อใด ๆ มาก่อน และมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) บรรยายในแคปชั่น ไม่เกิน 5 บรรทัด โพสต์ลงใน Tiktok ของผู้ปกครองหรือบุตร ติด #ทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว #ทุนซีพีกตัญญู #wearecp ส่งผลงานพร้อมใบสมัครรับทุนมาที่สมาคมต้นสังกัด
  • คลิปวิดีโอไม่แสดงถึงเนื้อหาหรือถ้อยคำที่หยาบคาย มีความหมายสองแง่สองง่าม ส่อเสียด หวาบหวิวอนาจาร ทารุณกรรม หรือพาดพิงถึงบุคคล องค์กร สถาบัน และความมั่นคง ให้เกิดความเสียหาย
  • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดจะมีการตรวจสอบและตัดสินโดยคณะกรรมการ  หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกวดมิได้เป็นผู้ทำคลิปด้วยตนเอง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและส่งเข้าประกวด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารอบ

สำหรับสมาชิกสมาคมที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567 ยื่นแบบฟอร์มได้ที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเอกสารที่มายื่นด้วยตัวเอง) 

.

.