สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เตรียมเดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ สำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม นี้ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี  เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพสื่อมวลชนและความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสื่อขนาดเล็กให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านเนื้อหาและด้านทุนทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความหลากหลายและนวัตกรรมให้งอกงามในภูมิทัศน์สื่อไทย ภายใต้กลไกตลาดและการควมรวมของสื่อขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้ากิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านสื่อมวลชน และหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อตามหลักสากล,การบริหารจัดการสำนักข่าวขนาดเล็ก,การบริหารสื่อออนไลน์และการหารายได้, การผลิตเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์ม Tik Tok การเรียนรู้ Success Model โมเดลธุรกิจและหลักการบริหารสื่อ

กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับ

ผู้สื่อข่าวที่สนใจการสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง

ผู้ประกอบการสื่อที่สนใจเรียนรู้หรือทบทวนเกี่ยวกับหลักวิชาชีพสื่อมวลชน และอัพเดตความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของสื่อขนาดเล็กในปัจจุบัน

สื่อภาคพลเมืองที่ต้องการยกระดับคุณภาพงานด้านสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 ผ่านลิงก์ด้านล่าง: 

ลงทะเบียนที่นี่

ทั้งนี้ “โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ สำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน”ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้วงการสื่อมวลชนผลิตงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสากล และเพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารสืบไป

หัวข้อการบรรยาย 

การตั้งต้นและการบริหารจัดการสำนักข่าวขนาดเล็ก

ฐปณีย์ เอียดศรีไชย                    ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

การบริหารสื่อออนไลน์และการหารายได้

นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์              บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว TODAY

คุณรู้จักแพลตฟอร์มดีแค่ไหน?

พริสม์ จิตเป็นธม                        รองบรรณาธิการ สำนักข่าว TODAY

การผลิตเนื้อหาข่าวบนแพลตฟอร์ม TikTok + Workshop

ทัพพนัย บุญบัณฑิต               Lifestyle & Education Partnership Manager

Success Model การปรับตัวเพื่อนำเสนอเนื้อหาข่าวบนสื่อใหม่

นิปปอน-นวนันท์ บำรุงพฤกษ์     ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31 และ TikToker ช่อง nippononline

Master Class How to Write a Grant Proposal : การเขียนขอทุนเพื่อผลิตสื่อคุณภาพ

Detty Saluling (มีการจัดสรรล่ามแปลภาษาให้)

Senior Manager for Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center 

โมเดลธุรกิจสื่อและหลักการบริหารสื่อตามจรรยาบรรวิชาชีพ

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้กฎหมายไทย

อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ        ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์         

กลไกการกำกับดูแลของสื่อมวลชน

ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี               ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ