สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26”

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26” ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม BestWestern Chatuchak  (MRT กำแพงเพชรประตู1) โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน  จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 

สำหรับนักศึกษาทั้ง 36 ที่ผ่านการคัดเลือกได้ส่งเรียงความหัวข้อ “คุณคิดว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และเมื่อคุณก้าวเข้ามาเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพคุณคิดว่าจะทำหน้าที่อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับสังคม” เข้าประกอบการสมัคร

การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย Disinformation โดย ผศ.ดร.สุรัชนี ศรีใย Visiting Fellow at ISEAS-Yusof Ishak Institute (นักวิจัยอาคันตุกะ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา Yusof-Ishak)  

บรรยาย พื้นฐานการถ่ายภาพข่าว-ลิขสิทธิ์ภาพ  โดยนพฤทธิ์ กมลสุวรรณ บรรณาธิการเว็บไซต์ BrickinfoTV.com 

วงคุย ลิขสิทธิ์ กับ ภาพข่าว ไม่มีของฟรีโดย ภานุมาศ สงวนวงษ์  ผู้ก่อตั้ง Thai News Pix และศวิตา พูลเสถียร  ช่างภาพ The Standard  

เสวนา Soft Power ไทย ทำยังไงให้ไปไกลเหมือนต่างชาติ โดย ผศ.ดร.กรนภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์ หัวหน้าสาขาเกาหลีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเสกสรร อานันทศิริเกียรติ ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) กระทรวงการต่างประเทศ  

เสวนา “จากนักข่าวสู่อินฟูลท่านหนึ่ง” ต่อยอดรายได้ได้มากกว่าเดิม โดย จ๊ะโอ๋ ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ Spring News น้อง ธัญญารัตน์ ถาม่อย PPTV HD36  สรวิชญ์ บุญจันทร์คง Thairath Online และ นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ     บรรณาธิการเว็บไซต์ BrickinfoTV.com  

.

นอกจากนี้ฟังการบรรยายในห้องอบรมแล้ว นักศึกษายังจะได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพข่าว และทำข่าว บริเวณชุมชนรอบๆสถานที่อบรมด้วย