‘หมอศิริราช’ ชวนนักข่าวทำแบบสอบถามวิจัยสุขภาพจิตสื่อมวลชน

อีกก้าวของการตั้งต้นให้ความสำคัญสุขภาพจิตของบุคลากรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย เมื่อ พญ.อลิษา ลิมปกานนท์ แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ระหว่างการจัดทำงานวิจัยเรื่อง "โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะทางสุขภาพจิตในสื่อมวลชนไทย" โดยต้องการให้สื่อมวลชนไทยกรอกแบบสอบถาม

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยต้องการข้อมูลจากสื่อมวลชนผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

-ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไทยที่มีต้นสังกัดซึ่งได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน
-อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานสื่อมวลชน

โดยสามารถร่วมทำแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที ผ่านช่องทางตามลิ้งก์นี้ https://forms.gle/3DtkBUXN14nDLa7n8

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แพทย์หญิงหหอลิษา ลิมปกานนท์ โทร 087-463-1520 หรือทางอีเมล alisa.limpakanont@gmail.com