สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มีมติเลือก ‘น.รินี เรืองหนู’ หัวหน้าข่าว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่

วันที่ 2 มีนาคม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2567 เลือกตั้งนายกสมาคมนักข่าวฯ คนใหม่ และกรรมการชุดใหม่ โดยมีมติเลือกนางสาวน.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เจ้าตัวให้ความมั่นใจว่า จะทำตามพันธกิจของสมาคม ทั้งด้านสิทธิเสรีภาพสื่อ สวัสดิการสมาชิกและพัฒนาทักษะ

ขณะที่กรรมการบริหารสมาคมฯ 14 คนประกอบด้วย  

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร (ผู้จัดการ)

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (บางกอกโพสต์)  

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)

นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ)  

นายวีรพจน์ อินทรพันธ์  (ไทยรัฐ)  

นางอุษา มีชารี  (เดลินิวส์)

นายวรพล เพชรสุทธิ์ (เดลินิวส์)

นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)

นางหทัยรัตน์  ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)

นางสาวณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า (ประชาชาติธุรกิจ)

นายวิษณุ นุ่นทอง  (The better ) 

นายธนพล บางยี่ขัน (The Active ไทยพีบีเอส)

และสำรองกรรมการ นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)

.

กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 5 คนประกอบด้วย 

ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง

นางผุสดี คีตวรนาฏ 

นายสมาน สุดโต

นายสวิชย์ บำรุงสุข

นางสาว น.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน  กล่าวภายหลังจากที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯว่าขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้เริ่มทำงานบริหารสมาคมฯ โดยจะมีในวาระในการทำงาน  ๒ ปี และขอยืนยันให้ความมั่นใจว่าจะทำตามพันธกิจของสมาคม ที่มีอยู่สามเรื่องหลักคือ 

.

เรื่องแรกการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนสมาชิกในวงวิชาชีพสื่อสารมวลชน เรื่องที่สองดูแลสวัสดิการสมาชิกที่จะต้องสร้างความมั่นคงและให้ความช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และเรื่องที่สามคือการพัฒนาส่งเสริมเพื่อนสมาชิกในด้านของการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ ทั้งสามส่วนนี้ก็จะเป็นงานหลักของพวกเราทั้งทีมที่จะช่วยกันผลักดัน

.

ที่สำคัญที่สุดก็คือจะให้มีช่องทางการสื่อสาร กรณีที่เพื่อนสมาชิกมีเรื่องไม่สบายใจหรือข้อกังวลใดใดที่ต้องการให้ทางสมาคมดูแลหรือช่วยเหลือ ก็พร้อมที่จะเปิดให้ได้มีโอกาสพูดคุยกันแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เนื่องจากต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและขับเคลื่อนงานทางด้านสื่อสารมวลชนไปด้วยกัน