ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ และประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566   จะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวด ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Phayathai Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท 

โดยมี นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัลอิศรา อมันตกุล 

ส่วนรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบโล่และเงินรางวัลโดยนายอุดมเดช เกตุแก้ว รองประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2566   

มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ดังนี้  

1.ข่าวบุกรุกถมฮุบคลองสาธารณะ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

2.ข่าวอวสานกาแฟ สัปดน ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.ข่าวเปิดยุทธการสกัด ไอกรน ช่วยเด็กเกิดรอดแม่ปลอดภัย (หนังสือพิมพ์มติชน)

4.ข่าวชำแหละ…หมูเถื่อน สาวไส้'เชือด'ทั้งขบวนการ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.ข่าวตีแผ่แก๊งมอดไม้ ' พะยูง-ประดู่'โยงใยจนท.รัฐ เอื้อใบสั่ง…นายทุนจีน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภทข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2566

ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1.ข่าว “ชำแหละ…หมูเถื่อน สาวไส้'เชือด'ทั้งขบวนการ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

2.ข่าว “ตีแผ่แก๊งมอดไม้ ' พะยูง-ประดู่'โยงใยจนท.รัฐ เอื้อใบสั่ง…นายทุนจีน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

ทั้ง 2 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท 

รางวัลอิศรา อมันตกุลประเภทข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2566  

ซึ่งจัดการประกวดขึ้นเป็นปีที่ 3  มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน  31  ข่าว จาก 9 องค์กรสื่อ มีผลงานข่าวเข้ารอบสุดท้าย 4 ข่าว ดังนี้

1.ข่าวทวงคืน "พลายศักดิ์สุรินทร์" ช้างไทยในศรีลังกา (ไทยรัฐออนไลน์)

2.ข่าวตีแผ่ตัดไม้พะยูง โยงหน่วยงานรัฐ ผลาญทรัพยากรในที่ราชพัสดุ (เดลินิวส์ออนไลน์)

3.ข่าวเจนปรียา จําปี หอม ในความขื่นขมของเบอร์รี (The Isaan Record)

4.ข่าวสางปม E-biding บริษัทกำนันนก ส่อทุจริตฮั้วประมูลโครงการรัฐ (ThaiPBS)

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภทข่าวยอดเยี่ยมจากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2566  

ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1.ข่าว ทวงคืน "พลายศักดิ์สุรินทร์" ช้างไทยในศรีลังกา โดยกองบรรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์

2. ข่าว “เจนปรียา จําปี หอม ในความขื่นขมของเบอร์รี โดยกองบรรณาธิการ The Isaan Record  

ทั้ง 2 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2566   

มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน  44 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ มีผลงานภาพข่าวเข้ารอบสุดท้าย 6 ภาพ ดังนี้

1.ภาพข่าวบ๊ายบาย…ปู้นปู้นนนน ถ่ายโดยนายสมชาย ภูมิลาด (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)

2.ภาพข่าวสยบคลั่ง ถ่ายโดยนางสาว ขนิษฐา ปานรักษ์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.ภาพข่าวหวาดเสียว ถ่ายโดยนายสุรชัย ส้มฉุน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

4.ภาพข่าวช่วยทัน ถ่ายโดยนางสาวอาภาพร เทศทองดี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.ภาพข่าวหนีตาย ถ่ายโดยนายจุมพล นพทิพย์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

6.ภาพข่าวโผกอด ถ่ายโดยนายกอบภัค พรหมเลขา (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ 

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลได้แก่ ภาพข่าว “หนีตาย”  ถ่ายโดยนายจุมพล นพทิพย์ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ 

1.ภาพข่าว บ๊ายบาย…ปู้นปู้นนนน ถ่ายโดยนายสมชาย ภูมิลาด จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

2.ภาพข่าว โผกอด ถ่ายโดยนายกอบภัค พรหมเรขา จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ทั้ง 2 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2566  

มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 156 ภาพจาก 10 องค์กรสื่อ มีผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้

1. ภาพข่าวเก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว ถ่ายโดย นายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

2. ภาพข่าวใจสลาย ถ่ายโดย นายอดิศร ฉาบสูงเนิน สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

3. ภาพข่าวก้าวแรกสู่สมรสเท่าเทียม ถ่ายโดย นายธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (TNN online)

4. ภาพข่าว Rhythm ถ่ายโดย นายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ (SPACEBAR)

5. ภาพข่าวอรุณสวัสดิ์ เช้าวันใหม่ที่ถนนข้าวสาร ถ่ายโดย นายสมศักดิ์ เนตรทอง (PPTV Online)

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวสำหรับสื่อออนไลน์  

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลได้แก่ ภาพข่าว “เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว” ถ่ายโดย นายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน สำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส  ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 

1.ภาพข่าว “ก้าวแรกสู่สมรสเท่าเทียม” ถ่ายโดย นายธนาชัย ประมาณพาณิชย์ จากเว็บไซต์ TNN online

2.ภาพข่าว “อรุณสวัสดิ์ เช้าวันใหม่ที่ถนนข้าวสาร”  ถ่ายโดย นายสมศักดิ์ เนตรทอง เว็บไซต์ PPTV Online  

ทั้ง 2 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆละ 20,000 บาท 

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  

มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 22 ข่าว จาก 7 องค์กรสื่อ มีผลงานข่าวเข้ารอบสุดท้าย 3  ข่าว ดังนี้

1. ข่าวล่า หา “คาร์บอนเครดิตเกิน” (พันช์ อัพ เวิลด์ (punch up world) และสำนักข่าว TODAY)

2. ข่าวทำไมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงกลายเป็น “ถังขยะของโลก” (สำนักข่าวTODAY)

3. ข่าวมลพิษข้ามพรมแดน (สำนักข่าว Thai PBS)

ผลการตัดสินรางวัลรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น   

ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่ ข่าวมลพิษข้ามพรมแดน (Thai PBS World โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 

1.ข่าว “ล่า หา “คาร์บอนเครดิตเกิน” (พันช์ อัพ เวิลด์ (punch up world) และสำนักข่าว TODAY)

2.ข่าว “ทำไมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงกลายเป็น “ถังขยะของโลก” (สำนักข่าว TODAY)

ทั้ง 2 รางวัลได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลๆละ 10,000 บาท

(ดาวโหลดข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งหมด)

(ดาวโหลดข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อออนไลน์ทั้งหมด)

(ดาวโหลดผลงานภาพข่าวหนังสือพิมพ์ส่งเข้าประกวดทั้งหมด)

(ดาวโหลดผลงานภาพข่าวออนไลน์ส่งเข้าประกวดทั้งหมด)