สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2567

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาบุตร - ธิดา สมาชิก และทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2567 ซึ่งจะมีพิธีมอบในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

โดยในปีนี้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาคือทุนที่ให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี  ให้ปีละหนึ่งครั้ง ใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง คือทุนที่สมาคมฯได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีให้สำหรับสมาชิกที่มีบุตร-ธิดา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องมีความประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป และมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน สมาชิกที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะได้รับทุนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.tja.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  และต้องกรอกลิงค์แจ้งความประสงค์ขอรับทุนที่ https://forms.gle/yJTM5huAjBDAeyi5A

สมาชิกที่ตัดสินใจยื่นความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแล้วจะไม่สามารถขอรับทุนต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีได้อีก

สมาคมฯจะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันเสาร์ที่ 20  เมษายน  2567 และมีพิธีมอบทุนในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการชั่วคร่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ชั่น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร