TJA จัดประกวดภาพถ่าย-คลิปสั้น “เสรีภาพสื่อไทยฯ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เชิญสื่อ-ประชาชนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2567

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.นางอุษา มีชารี อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สนขพ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (Word Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จะจัดกิจกรรมภายใต้คำว่า “เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน” (Media Freedom is Our Freedom) พร้อมกับเปิดตัวการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” และการประกวดคลิปสั้นหัวข้อ ‘ชีวิตคนทำงานสื่อ’  ชิงรางวัลเงินสดร่วมแสนบาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ในวงการสื่อสารมวลชนร่วมกันส่งเสียงและแสดงทัศนะในเรื่อง “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน” 

นางอุษา กล่าวอีกว่า นอกจากผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีสิทธิ์ชนะเงินรางวัลแล้ว ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอาจได้รับเลือกมาจัดแสดงในกิจกรรม “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 พ.ค.นี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนและภาคประชาชน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาพถ่ายหัวข้อ “เสรีภาพสื่อไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน”   และประเภทคลิปสั้นหัวข้อ ‘ชีวิตคนทำงานสื่อ’  

“ผู้สนใจส่งภาพและคลิปสั้นเข้าประกวดได้โดยการโพสต์ผลงานภาพถ่ายหรือคลิปสั้น ลงในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดก็ได้ อาทิ  Facebook หรือ Twitter หรือ Instagram พร้อมใช้แฮชแทก #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน #WPFD2024 #ชีวิตคนทำงานสื่อ #MediaFreedomIsOurFreedom และ #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย จนถึงวันที่ 23 เม.ย.67 และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 27 เม.ย.67  ทั้งนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.tja.or.th นางอุษา กล่าว

สำหรับกติกาและวิธีการร่วมกิจกรรม สามารถอ่านดูอย่างละเอียดได้ในด้านล่าง

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๒๕๖๗

หัวข้อ ‘เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน’

หลักเกณฑ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด: ต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำงานในสำนักข่าว เช่น นักข่าวภาคสนาม ช่างภาพ นักข่าวประจำโต๊ะข่าวต่างๆ ฯลฯ โดยสำนักข่าวนั้นต้องรายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ, มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์, และมีกองบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน

หลักเกณฑ์การตัดสิน: ความสวยงาม, เทคนิค, เนื้อหาตรงกับโจทย์ที่กำหนด สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “เสรีภาพสื่อ” และ “เสรีภาพประชาชน”

ประเภทรางวัล:

ชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท

ชมเชย ๒,๕๐๐ บาท

Popular vote  ๕,๐๐๐ บาท

กติกา:

๑. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

๒. ต้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มดังต่อไปนี้ Facebook, Twitter, Instagram โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ห้ามตัดต่อหรือแก้ไขรูปจนกระทบต่อข้อเท็จจริง

๔.โพสต์ที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสื่อมวลชนต้องติดแฮชแท็ก

#เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2024

๕. ผู้สนใจประกวด สามารถโพสต์ภาพเพื่อส่งเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ ๓ รูป 

ไทม์ไลน์การประกวด:

๑ เมษายน เริ่มกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

๒๓ เมษายน ปิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

๒๗ เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ, เปิดให้ลงคะแนนเลือก Popular Vote

๓ พฤษภาคม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 

รายละเอียดการประกวดคลิปสั้นเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๒๕๖๗

หัวข้อ ‘ชีวิตคนทำงานสื่อ’

หลักเกณฑ์ผู้ส่งคลิปเข้าประกวด: ต้องเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำงานในสำนักข่าว เช่น นักข่าวภาคสนาม ช่างภาพ นักข่าวประจำโต๊ะข่าวต่างๆ ฯลฯ โดยสำนักข่าวนั้นต้องรายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ, มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์, และมีกองบรรณาธิการหรือผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน

ประเภทรางวัล:

ชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท

ชมเชย ๒,๕๐๐ บาท

Popular vote  ๕,๐๐๐ บาท

กติกา:

๑. ต้องโพสต์คลิปในแพลตฟอร์ม TikTok หรือ Youtube หรือ Reels โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

๒. คลิปที่ส่งเข้าประกวดในประเภทสื่อมวลชนต้องติดแฮชแท็ก 

#ชีวิตคนทำงานสื่อ #วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก #WPFD2024

๓. ผู้สนใจประกวด สามารถโพสต์ภาพเพื่อส่งเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ ๑ คลิป ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที สามารถโพสต์เป็นคลิปหนึ่งคน หรือรวมกันหลายคนในคลิปเดียวก็ได้

ไทม์ไลน์การประกวด:

๑ เมษายน เริ่มกิจกรรมการประกวดคลิป

๒๓ เมษายน ปิดกิจกรรมการประกวดคลิป

๒๗ เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ชนะ, เปิดให้ลงคะแนนเลือก Popular Vote

๓ พฤษภาคม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด