สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดทำโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาสมาชิกประจำปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน มีมติพิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 6,000 บาท จำนวน 58 ทุน มอบให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกที่อยู่ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี และพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีจำนวน 10 ทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายชื่อด้านล่างนี้)

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 58 ทุน ทุนละ 6,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษาวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา  10.30 น.

(ที่ทำการชั่วคราว) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  ถนนกำแพงเพชร 2  (MRT กำแพงเพชรทางออก1)

ลำดับสมาชิกสังกัดบุตร - ธิดาระดับชั้น
1ณัฐฐพร รุจิวรรณ์บ้านเมืองออนไลน์พชรพล  รุจิวรรณ์อนุบาล2
2ศุภมาศ แก้ววิศิษฐกุลหนังสือพิมพ์ผู้จัดการศุภยุทธ  แก้ววิศิษฐกุลอนุบาล2
3เอกชัย​ สายสุวรรณหนังสือพิมพ์กีฬาสยามนรินทร์สิริอนุบาล2
4ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ปราชญ์ ยนเปี่ยมอนุบาล3
5นงนุช เทพแก้วสถานีโทรทัศน์ News1กษาปณ์  ขวัญอยู่เย็นอนุบาล3
6ปรัชวิน บุญชุบหนังสือพิมพ์ข่าวสดปริญด์ บุญชุบอนุบาล3
7วชิร สายจำปาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการธนาภรณ์  สายจำปาอนุบาล3
8กานต์ เหมสมิติสำนักข่าวเดอะไทยเพลสธัญพรพัชร์ เหมสมิติป.1
9นิติราษฎร์ บุญโยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจณัฐภัทร  บุญโยป.1
10ปรีชา หยั่งทะเลหนังสือพิมพ์สยามรัฐอนันดา  หยั่งทะเลป.1
11พิมพ์ทิพย์ อำนวยพรรัชต์สถานีโทรทัศน์ News1อาทิมา  อำนวยพรรัชต์ป.1
12สุภพงษ์ เทียนสีบ้านเมืองออนไลน์สุรดิษ เทียนสีป.1
13สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐงามคุณ จำนงค์ฤทธิ์ป.1
14อาวุธ มะณีแสงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ภิญญาพัชณ์  มะณีแสงป.1
15เอกราช สัตตะบุรุษหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ติณณ์  สัตตะบุรุษป.1
16ชาลี นวธราดลสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสณัฐกฤตา นวธราดลป.2
17ชำนาญ ไชยศรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนันท์นลิน  ไชยศรป.2
18ภมร มานะพรชัยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กณิกา  มานะพรชัยป.2
19สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐณัฐณดา  อุ่นหล้าป.2
20อำนาจ ดิสขำหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจณ นารา  ดิสขำ  ป.2
21พรชัย ขุนไกรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐชัญญภัทร  สุขเจริญป.3
22สมชาย รุณวิจิตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรวิชญ์  รุณวิจิตรป.3
23เอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวิรินทร์นารา วิริยะศักดิ์ป.3
24จีระวัฒน์ สุขานนท์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จีรพร  ศรีสวรรค์ป.4
25ไชยรัตน์ ส้มฉุนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอัมพรรัตน์  สัมฉุนป.4
26ณัฎฐ์ แก้วปัดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอคิระห์  แก้วปัดป.4
27พิมพ์อัปสร เกตุพุ่มสถานีโทรทัศน์ News1ธีร์  พึ่งสุขป.4
28พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการชัญญาณ์ณัฐ สกุลจันทร์ป.4
29ลัดดา ล้อสกุลกานนท์สถานีโทรทัศน์ News1จุฑาธช แสนโรจน์ป.4
30ศิริอัดทกร จันทร์นุชหนังสือพิมพ์ไทยรัฐศิริทิถากร  จันทร์นุชป.4
31กิตติพงษ์ ตรีเมฆหนังสือพิมพ์สยามรัฐเรืองกิตต์ ตรีเมฆป.5
32มณีรัตน์ สว่างคำหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ลัลน์รดา  ศรีภูธรป.5
33ยงยุทธ ปุงบางกะดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสิริกร  ปุงบางกะดีป.5
34รัตนา ฤทธิ์งามหนังสือพิมพ์ผู้จัดการชยพล  ฤทธิ์งามป.5
35ศึกษา วงศ์จินดาข่าวเย็นประเด็นร้อน(ช่อง 7)ชญาภา  วงศ์จินดาป.5
36ธนพร วัฒนสุวกุลหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ธนัตถ์  ศิริแพทย์ป.6
37รัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการณัฐปภัสร์  จารุเกษตรวิทย์ป.6
38สันติ ปุงบางกะดี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสิทธิณัฎฐ์ ปุงบางกะดี่ป.6
39สุชาติ ชุ่มชูจันทร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวณัฐพันธ์ ชุ่มชูจันทร์ป.6
40สุระ ปานทโชติสถานีโทรทัศน์ News1สุุรวิชญ์  ปานทโชติป.6
41อาคม นีละไพจิตรสถานีโทรทัศน์ News1อิคลาส  นีละไพจิตรป.6
42จุไรวรรณ วงศสนธิ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐชวินธร แสงวิเศษม.1
43เฉลิมพล สุวรรณหงส์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรัฐภูมิ สุวรรณหงส์ม.1
44ชัยสิทธิ์ รอดทองหนังสือพิมพ์แนวหน้ากัญญารัตน์  รอดทองม.1
45นิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยนไทยรัฐออนไลน์ธันยชนก  ปานเพ็งม.1
46บังอร ธงทองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวุฒิเมศ  ธงทองม.1
47ผาณิต นิลนครหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไอศูนย์  นิลนครม.1
48ไพโรจน์ โฉลกคงถาวรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีรวิชญ์  โฉลกคงถาวรม.1
49ยุพิน พงษ์ทองหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจภัทราภรณ์  พงษ์ทองม.1
50วินัย งอกอ่อนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอาชวิน  ชัยวุฒิมากรม.1
51กมลชนก คงจันทร์สถานีโทรทัศน์ News1ณัฎฐณิชา ดวงกระจายม.2
52พนอ หลิมไทยงามหนังสือพิมพ์สยามรัฐศุภกร  หลิมไทยงามม.3
53สุวรรณชาติ เอี่ยมวิไลกุลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐธนัชชา  เอี่ยมวิไลกุลม.3
54มณเฑียร อินทะเกตุข่าวออนไลน์ช่อง 7HDกุลนัดดา อินทะเกตุม.5
55กัญณัฏฐ์ บุตรดีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจธีรภัทร ศรีพารัตน์ม.6
56มณีรัตน์ มีนาสถานีโทรทัศน์ News1จันทรัสม์  มีนาปวช.1
57จิรากร พุ่มพวงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐธนพล พุ่มพวงปวส.2
58ภานุวัฒน์ นาคพญาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐธีรภัทร นาคพญาปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2567 ของมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 10 ทุน 

พิธีมอบทุนการศึกษาวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา  10.30 น.

(ที่ทำการชั่วคราว) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  ถนนกำแพงเพชร 2  (MRT กำแพงเพชรทางออก1)

ลำดับสมาชิกสังกัดบุตร - ธิดาระดับชั้น
1อานนท์ เสมคำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวริทธิ์ธร  เสมคำม.5
2สรัญญา จันทร์สว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจทรงพล  จันทร์สว่างม.5
3จันทวรรณ แก้วสุวรรณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์สัจจะ แก้วสุวรรณม.6
4พงษ์พรรณ อ่องสะอาดหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ณัฐปภัสร์  อ่องสะอาดม.6
5เอกสิทธิ์ รำพึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนิศารัตน์  รำพึงปริญญาตรี
6วราวุธ คูณสมบัติหนังสือพิมพ์เดลินิวส์วราลี คูณสมบัติปริญญาตรี
7อนุชา เจริญโพธิ์หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อาชวิน เจริญโพธิ์ปริญญาตรี
8เลอพงษ์ หินศรีสถานีโทรทัศน์ News1ภัทรสุดา  หินศรีปริญญาตรี
9ปรมินทร์​ เนมินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐญาสุมิน  เนมินปริญญาตรี
10สุวัฒชัย จันคงสถานีโทรทัศน์ News1ณัฐนรี  จังคงปริญญาตรี

พร้อมกันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงขอเชิญสมาชิกนำบุตร-ธิดาที่ได้รับทุนดังกล่าว เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ (ที่ทำการชั่วคราว) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2 (MRT กำแพงเพชรทางออก 1) โดยขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมงานพร้อมกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ในลิงค์ด้านล่างภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 https://forms.gle/qQ6f57fXZD2AmLTP8