สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ UNESCO และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพ จัดงาน“วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (World Press Freedom Day)  ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี

โดยที่ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) (ยูเนสโก) ประกาศให้เป็นวันที่กระตุ้นให้ประชาชนและรัฐบาลทั่วโลกเล็งเห็นความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน  โดยจะจัดงานในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดงวินเทจ) ถนนกำแพงเพชร  

กิจกรรมในงานประกอบด้วย กล่าวไว้อาลัยสื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยนางสาวน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อ่านแถลงการณ์เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  โดยนางอุษา มีชารี อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  และ กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดย Mr. Joe Hironaka,Chief of Communication and Information Unit, UNESCO Regional Office in Bangkok (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  และ Mr.Spencer Anderson, Deputy Spokesperson, Embassy of the United States of America, Thailand 

     

.

การเสวนาหัวข้อ “เสรีภาพสื่อในยุค AI” วิทยากรประกอบด้วย พล.อ.ต. อมร ชมเชยเลขาธิการ 

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ดร.สิขเรศ  ศิรากานต์ ประธานอนุุกรรมการฝ่่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่่าววิทยุุและโทรทัศน์ไทย นายชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นางสาวกนกวรรณ เกิดผลานันท์ หัวข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดำเนินรายการโดย นายณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ มิติข่าว FM90.5  

.

รวมทั้งมีพิธีมอบ รางวัลผลการประกวดภาพถ่าย #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน ผลการประกวดคลิปสั้น #ชีวิตคนทํางานสื่อ  และผลการประกวดคลิปสั้นจากนักศึกษาพิราบน้อย#สงกรานต์ฟรีดอมเดย์วิถีไทย

TJA จัดเสวนาเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหัวข้อเสรีภาพสื่อในยุค AI

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ชวนเลือกภาพ ‘Popular Vote’ จากเวทีประกวดรูป ‘วันเสรีภาพสื่อโลก’

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เผยผลงานชิงรางวัลจากประกวดคลิป #ชีวิตคนทำงานสื่อ เนื่องใน ‘วันเสรีภาพสื่อโลก’ประจำปี 2567