สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนและคลิปสั้น #ชีวิตคนทำงาน เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ UNESCO และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพ  จัดโครงการประกวดภาพถ่าย #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน และคลิปสั้น #ชีวิตคนทำงาน เนื่องในโอกาส “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)” ประจำปี 2567 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวด ในวันศุกร์ที่ 3พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2  

สำหรับผลงานภาพถ่าย ในหัวข้อ #เสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชน ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ผลงานของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ

ผลงานของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานของนางสาวชนากานต์ เหล่าสารคาม และผลงานของนายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน 

ผลงานของนางสาวชนากานต์ เหล่าสารคาม

ผลงานของนายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน 

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ มี 8 รางวัล ได้แก่ นายณาฌารัฐ ภักดีอาสา นายทวีชัย จันทะวงค์  นายจุมพล นพทิพย์  นายกอบบุญ บูรโชควิวัฒน์ นายสุรกิจ แก้วมรกต นายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ และนายเมธิชัย เตียวนะ

19 กรกฎาคม 2023 , หน้าอาคารรัฐสภา , ประชาชนรวมตัวชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภา ในวันประชุมร่วมรัฐสภา #โหวตนายกรอบ2 #ม็อบ19กรกฎา66 , ช่างภาพ : ณาฌารัฐ ภักดีอาสา
ผลงานของ นายทวีชัย จันทะวงค์ 
ผลงานภาพกอบบุญ บูรโชควิวัฒน์
ผลงานภาพฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ
ผลงานภาพฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ
ผลงานภาพจุมพล นพทิพย์
ผลงานภาพสุรกิจ แก้วมรกต
ผลงานภาพ เมธิชัย เตียวนะ

รางวัล Popular Vote 1 ได้รับเงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายณาฌารัฐ ภักดีอาสา 

19 กรกฎาคม 2023 , หน้าอาคารรัฐสภา , ประชาชนรวมตัวชุมนุมบริเวณอาคารรัฐสภา ในวันประชุมร่วมรัฐสภา #โหวตนายกรอบ2 #ม็อบ19กรกฎา66 , ช่างภาพ : ณาฌารัฐ ภักดีอาสา

 ส่วนรางวัล Popular Vote 2 ได้รับเงินรางวัล  2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสาวชนากานต์ เหล่าสารคาม 

3 พฤษภาคม 2567