ประกาศผลการคัดเลือกนักจัดรายการวิทยุ”ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักจัดรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงอบรมการ “การเป็นนักจัดรายการวิทยุ รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานชั่วคราวที่ทำการสมาคมฯ อาคารบางซื่อจังชั่นชั้น  โดยมีสื่อมวลชนภาคสนามสนใจเข้าอบรมเสริมทักษะ

ผลจากการอบรมฯ คณะทำงานมีมติคัดเลือกผู้เข้าอบรมจำนวน 7 คน เข้าเป็นนักจัดรายการ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางคลื่นข่าว MCOT News Network FM 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์  รายชื่อดังนี้

1. คุณสุดารัตน์ แก้วท่าพยา                      สำนักข่าว The Room44 

2. คุณปวีณา ชูรัตน์                                 3PlusNews 

3. คุณทศ ลิ้มสดใส                                  Spring News 

4. คุณมาลินี วรรณทอง..........................สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

5. คุณสุภัทรา ฦาชา                                 TV24 

6. คุณปุณยอาภา ศรีคิรินทร์                     The Active สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

7. คุณพฤฒินันท์ สุดประเสริฐ                   ประชาชาติธุรกิจ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะประสานนักจัดรายการเพื่อประชุมกองบรรณาธิการนักจัดรายการต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

20 พฤษภาคม 2567