ผู้แทนTJA เข้าพบเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสื่อมวลชน

Norrinee Ruangnoo, (6th from left), president of the Thai Journalists Association(TJA), leads executives of the TJA, to meet with Chinese Ambassador to Thailand Han Zhiqiang, (7th from left) to discuss media situation between the two countries and media cooperation at the Chinese Embassy in Bangkok.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ประกอบด้วย นางผุสดี คีตวรนาฏ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายมงคล บางประภา อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมหารือแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-จีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรมองจีนยุคใหม่ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ครั้งที่ 6 ด้วย