ปิดงาน “คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และทีมงาน MBK Center ทุกท่าน ที่มีน้ำจิตน้ำใจในยามยากให้กับคนข่าว นอกจากเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วยังอำนวยความสะดวกดูแลให้งานคนข่าวมาขายของครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ผ่านไปอย่างราบรื่น

พร้อมกันนี้ขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องคนข่าวทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจออกบูธและขายของจนจบงานด้วยดี หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ขอเป็นตัวแทนขออภัยมา ณที่นี้ และขอบคุณกรรมการ อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ทีมสต๊าฟของสมาคมฯ ที่ประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งนี้หากมีกิจกรรมใดของสมาคมฯจะประกาศให้ทราบต่อไป