เปิดการอบรม “นักข่าวพิราบน้อยรุ่น 23” วันที่ 19-21พ.ย. 63

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 ที่ทรูดิจิทัล พาร์ค มีพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

โดยในพิธีเปิดิมี นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาดบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นทรู กล่าวให้การต้อนรับ และมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม

ภายหลังพิธีเปิด มีการบรรยายเรื่อง 5G โดย นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G

สำหรับการอบรมในปีนี้ มีนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำหรับหลักสูตรในการอบรมในปีนี้ นักศึกษาผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวางแผนการทำข่าว (pre-production) บรรยาย หัวข้อ “วารสารศาสตร์มือถือ และ Video Journalist พร้อมกับจะได้ลงพื้นที่จริงในการทำข่าวและผลิตชิ้นงาน