สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นายปฏินันท์ สันติเมทนีดล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และนายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นางอัมพา  สันติเมทนีดล ภรรยาของนายปฏินันท์ สันติเมทนีดล สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

 #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย