เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาานแก่สมาชิกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการสมาคมฯ

ณ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเดชะ