กรมอุทยานแห่งชาติร่วมสวัสดีปีใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการสมาคมฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากนายสมโภชน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation